2 מוטים לעומת 4 מוטורים

מנוע הוא מכשיר חשמלי הממיר אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכנית, במיוחד בצורה של מומנט המועבר דרך פיר. המנועים פועלים על פי העיקרון של אינדוקציה אלקטרומגנטית כמתואר על ידי מייקל פאראדיי.

מנוע דו קוטבי

מנוע המכיל שני קטבים (או זוג קטבים מגנטיים בודדים צפונה ודרומית), נאמר שהוא מנוע דו-קוטבי. לעתים קרובות פיתולי סטטור הם הקטבים הצפוניים והדרומיים. מספר פיתולי הסטטור יכול לספק לכל מספר סביר של קטבים שנעים בין 2 ל 12. מנועים עם יותר מ 12 קטבים זמינים, אך הם אינם בשימוש נפוץ.

המהירויות הסינכרוניות של המנועים תלויים ישירות במספר הקטבים כפי שניתן בביטוי הבא

מהירות סינכרונית של המנוע = (תדר 120 ×) / (מספר קטבים)

לכן, למהירות של מנוע דו-קוטבי המחובר לעוצמה הראשית יש מהירות סינכרונית של 3000 סל"ד. עם העומס המדורג, מהירויות ההפעלה עשויות לרדת לכ- 2900 סל"ד, הן בגלל החלקה והן בעומס.

בשני מנועי מוט, הרוטור הופך 1800 במחצית הסיבוב. לכן, במחזור אחד של המקור, הרוטור עושה מחזור אחד. כמות האנרגיה שמשתמשת בה היא נמוכה יחסית בשני מנועי מוט, וגם המומנט המועבר נמוך.

מנוע 4 קוטב

מנוע המכיל ארבעה קטבים בסטטור (או שני זוגות של קטבים מגנטיים) בסדר לסירוגין; N> S> N> S. המהירות הסינכרונית של מנוע ארבע-מוטות המחובר לכוח החשמל הוא 1500 סל"ד, שזה מחצית המהירות של המנוע הדו-קוטבי. עם העומס המדורג, מהירויות ההפעלה יכולות לרדת לערך סביב 1450 סל"ד.

בארבעה מנועי מוט, הרוטור הופך 900 לכל מחצית מחזור. לכן הרוטור משלים מחזור אחד לכל שני מחזורים של המקור. מכאן שכמות האנרגיה הנצרכת היא כפולה מכמות המנוע בעל 2 הקוטבים ומספק תיאורטית פעמיים את המומנט.

מה ההבדל בין מנוע דו קוטבי ומנוע דו קוטבי?

למנוע 2 מוטים יש שני קטבים (או זוג קטבים מגנטיים בודדים) ואילו לארבעה מנועים מוטיים יש ארבעה קטבים מגנטיים בסדר לסירוגין.

שני מנועי מוט בעלי מהירות כפולה של מנוע 4 קוטב.

הרוטור של מנוע 2 הקטבים משלים מחזור אחד לכל מחזור של המקור, ואילו הרוטור של מנוע 4 הקטבים משלים רק מחזור אחד לכל מחזור בודד של המקור.

לכן, 4 מנועי מוט הצורכים פעמיים את האנרגיה של שני המנועים.

תיאורטית, 4 מנועי מוט מספקים פעמיים את תפוקת העבודה מאשר 2 מנועי מוט.