2G ו- 2.5G

טכנולוגיה סלולרית מוגדרת על ידי דורות, ולכל דור טכנולוגיות ותכונות שונות. אם השיפור לא ממש משמעותי, הוא מתואר לרוב כחצי שלב. זה קשור ל- 2G ו- 2.5G. ההבדל העיקרי בין 2G ל- 2.5G הוא מיתוג מנות המשמש ברשתות מחשב. המוקד העיקרי של 2G הוא לספק שירותי קול ובעיקר להשתמש בשילוב.

היתרונות שמציעה 2.5G הם תוצאה של הבדלים קודמים. בעיקרון, שיעורי הנתונים נעים בין 56 לקב"ש ל -111kbps. אם אתה משתמש בטלפון הנייד שלך כדי לשלוח שיחות קוליות או הודעות טקסט, אינך זקוק למהירויות מהירות יותר. אולם המהירות הגוברת פתחה שירותים חדשים לצרכנים.

ככל הנראה השירות החשוב ביותר הניתן על ידי 2.5G הוא גלישה באינטרנט באמצעות WAP. WAP היא גרסה מפושטת של אתרים, מכיוון שהטלפונים הניידים באותה תקופה לא הצליחו לספק דפים מלאים בגלל החומרה החלשה מאוד. למרות הפשטות שלה, היא סיפקה רמה בסיסית של אינטראקציה ברשת שעדיין לא הייתה זמינה.

תכונה חדשה נוספת שמספקת 2.5G היא שליחה וקבלה של תמונות וסרטונים באמצעות MMS או שירות הודעות מולטימדיה. היא משתמשת ברשת מיתוג מנות, כגון האינטרנט, כדי להעביר תוכן מולטימדיה מטלפון אחד למשנהו. שירות זה אינו זמין ללא טכנולוגיות 2.5G חדשות.

מעבר מ- 2G ל- 2.5 אינו ממש חשוב עבור טלקומוניקציה מכיוון שהוא פשוט שדרוג דרך תשתית 2G קיימת. זה דורש מספר שינויים בטלפונים ותחנות בסיס תואמים. אך התכונות החדשות שהיא מספקת יעשו את זה מאוד שימושי גם לתקשורת וגם למנויים.

2.5G מסווג כיוון שהוא לא באמת מספק מספיק מהירות כמו 3G. זה גם משתמש במשדרים ותשתיות אחרות של רשתות 2G ישנות. 3G פועלת בתדרים נפרדים, לעומת 2G ו- 2.5G, המאפשרים לטלפונים ניידים לעבור מאופציה אחת לאחרת.

סיכום:


  1. מיתוג מנות 2.5G ב 2G 2.5G מספק דפי אינטרנט מוגבלים 2.5 גרם עם שיעורי נתונים מהירים יותר מ- 2G, 2G ללא שירותי MMS של 2.5G, 2G 'ש

הפניות