אביוגנזה לעומת ביוגנזה

מקור החיים הוא נושא שנוי במחלוקת וגם לו יש היסטוריה ארוכה. אנשים קדומים האמינו שמקור החיים הוא מנגנון ספונטני ומתרחש בגלל חומרים שאינם חיים. דעה זו כונתה "אביוגנזה". עם זאת, בסופו של דבר המדענים הוכיחו שמקורם של החיים נגרם למעשה על ידי אורגניזם חי קיים, ולא על ידי חומרים שאינם חיים, ודעה זו כונתה "ביוגנזה".

אביוגנזה

אביוגנזה היא אמונה קדומה על מקור החיים. זה ידוע גם כתיאוריה של דור חיים ספונטני. תורת האביוגנזה קבעה שמקורו של אורגניזם חי נובע מחומרים שאינם חיים, או שמדובר באירוע ספונטני. עם זאת, עד כה מדענים לא הצליחו להשיג תיאוריה זו על ידי ניסויים.

ביוגנזה

ביוגנזה היא התיאוריה המקובלת כיום לגבי מקורם של חיים חדשים. תיאוריית הביוגנזה קובעת שמקור החיים נובע מתאים חיים קיימים או אורגניזם. לואי פסטר, פרנצ'סקו רדי ולזארו ספאלנזאני הוכיחו באופן ניסיוני את התיאוריה הזו.

אביוגנזה לעומת ביוגנזה

• אביוגנזה קובעת שמקור החיים נובע מחומר אחר שאינו חי, או שמדובר במנגנון ספונטני, ואילו הביוגנזה מגלה שמקור החיים נובע מאורגניזם אחר או תאים חיים אחרים.

• אביוגנזה לא הצליחה להוכיח באופן ניסיוני ואילו ביוגנזה הוכחה על ידי מדענים רבים.