אכזריות והזנחה

אכזריות והזנחה, לשניהם משמעויות שונות אך קשורות לרווחתו הרגשית והפיזית של האדם. טיפול אכזרי הוא התייחסות גופנית ופסיכולוגית לאדם, והזנחה פירושה שאדם אינו מטופל, לא פיזית או נפשית. שימוש לרעה או פעילות גופנית, שימוש לרעה במשהו והזנחה לעשות משהו זה להתעלם ממישהו.

התעללות היא שימוש לרעה בכוח, באדם ובאמון, הזנחה היא מעשה של שכחה והזנחה מכוונת. להעליב זה לפגוע במישהו או במשהו, וחוסר זהירות אינו אמצעי זהירות מפני התנהגות מזיקה.

ישנם סוגים רבים של התעללות - פיזית, מינית, רגשית, מילולית, פסיכולוגית, רוחנית וכלכלית. ברשלנות יש גם סוגים רבים של הזנחה פיזית, חינוכית, רפואית ורגשית.

אונס גופני הוא תוצאה של נזק גופני, כמו מכות, דפיקות, תספורת, שימוש בנשק, רצח, נשיכה או כוויה וכו ', ואילו רשלנות פיזית פירושה הזנחה של בריאות, נטישה וגירוש. הכישלון כולל פיקוח תחת הילד, תזונה, היגיינה ובגדים וכן בטיחות ורווחה.

אלימות מינית כוללת מין והטרדה כפויה או בלתי רצויה, והתעללות מילולית כוללת עלבונות, האשמות ואיומים. או למנוע גישה למידע תעסוקתי וכספי בבית.

הזנחה פסיכולוגית שונה גם מהתעללות פסיכולוגית, מכיוון שהזנחת אדם פירושה עיכוב או סירוב להעניק סיוע פיזיולוגי לאדם, המאפשר התנהגות פוגעת. התעללות רגשית אינה מספיק רגשית, אלא גם טיפול גופני, בידוד, טיפול סודי ואהבה.

במערכות יחסים אנשים רבים חווים התעללות מילולית, התעללות גופנית, גינוי, השפלה ואיומים. אנשים רבים סובלים מחוסר פיקוח נאות מבחינת בריאות רפואית או נפשית, חינוך או צרכים רגשיים. אכזריות והזנחה מתייחסים לשניהם כאל בעיות רגשיות ויש להתייחס אליהם. אדם שמתעלם מהתנהגות יכול גם להיות מתעלל.

סיכום:

טיפול אכזרי פירושו נקיטת פעולה כדי לפגוע באדם או בדבר אחר. בורות פירושה הימנעות מפגיעה במישהו או בכל דבר אחר. אלימות יכולה להיות פיזית, נפשית, מילולית, מינית, כלכלית או רוחנית. הזנחה יכולה להיות פיזית, פסיכולוגית, רפואית או חינוכית. אדם שמתעלם מהתנהגות יכול להיות מתעלל בו זמנית.

הפניות