התעללות לעומת הזנחה
  

אנו ממשיכים לשמוע על שימוש לרעה בחומרים וכן על התעללות פיזית, נפשית ומינית באנשים. התעללות היא מילה שלילית המציינת התעללות והתעללות של אנשים על ידי אנשים אחרים. אם אדם הוא קורבן להתעללות, ברור שהוא נמצא בנסיבות לא נעימות. יש מילה אחרת שנקראת הזנחה שיכולה להיות לה השלכות מזיקות עבור הפרט, ובמיוחד לילד. למעשה, התעללות והזנחה הן מילים שמשמשות לרוב לילדים באופן בו מטופלים בביתם על ידי בני משפחתם, כולל הורים. במאמר זה ננסה להדגיש את ההבדלים בין התעללות להזנחה.

התעללות

אף שהתעללות בחומרים שכיחה מאוד, היא משמשת בעיקר בהקשר של התעללות בילדים שבהם ילדים קטנים מטופלים בצורה אכזרית. התעללות יכולה להיות גם פיזית וגם נפשית, אך במקרה של ילדים קטנים מדובר בפגיעה פיזית ברוב מקרי ההתעללות. שפה פוגענית בהחלט מזיקה ומפחידה לנפשו של הילד הקטן, אך מקרים שמכים ילדים באופן אלים נמצאים במגמת עלייה במשקי הבית במדינה. ישנם תסמינים רבים של התעללות בילדים כמו חבלות, חמוד, שברים, כוויות, גחמות, זעזועים חשמליים, אפילו הרעלה. משיכת ילד מושכת גם היא בקטגוריה של התעללות בילדים.

הזנחה

אי מתן טיפול נאות, והתעלמות מדרישות הסיווג של הילד כהזנחת הילד ופגיעה בו, גם פיזית וגם נפשית. אין ספק שכמו התעללות, שהיא ברוטאלית בעליל; הזנחה יכולה לגרום נזק לילדים קטנים. פגיעה זו יכולה להיות בגלל הזנחה גופנית, הזנחה חינוכית, הזנחה רגשית ואף הזנחת הצרכים הרפואיים של הילדים. אימוץ יחס אדיש לצרכים הפיזיים והרגשיים של הילד הוא מקרה ברור של הזנחה.