ההבדל העיקרי - לינה לעומת שינוי

לינה ושינוי הם שני מונחים המשמשים בתחום החינוכי שביניהם ניתן לזהות הבדל מפתח. ראשית לפני שנבין את ההבדל, הבה נגדיר את שני המונחים. אירוח מתייחס לתמיכה שניתנה לילד המסייעת לו לגשת לתכנית הלימודים ולהפגין למידה. מצד שני, שינוי מתייחס לשינויים שנעשו בתכני הלימודים כדי להתאים את התלמיד. ההבדל העיקרי בין השניים נובע מהעובדה שבעוד שהאכסון מתמקד באופן בו הילד לומד, שינוי מתמקד במה שהוא לומד. מאמר זה מנסה להבהיר את ההבדל בפירוט.

מה זה לינה?

אירוח מתייחס לתמיכה שניתנה לילד המסייעת לו לגשת לתכנית הלימודים ולהפגין למידה. בפשטות, זה מציין שהילד צריך להשלים את אותה תוכנית לימודים כמו אחרים, אך עם שינויים באופן הלימוד שלו. למשל, ניתן לתת לילד זמן ממושך להשלמת משימה או מטלה. אפילו במקרה של בדיקות הילד בדרך כלל מקבל יותר זמן לסיים את הבחינה או אחרת טכנולוגיה מסייעת. הלינה כוללת גם את ההגדרה ואת רמת התמיכה הניתנת לילד. באופן אידיאלי, התפאורה צריכה ליצור אווירה בה הילד יכול להתרכז. כשמדברים על רמת התמיכה, חלק מהילדים זקוקים לתמיכה מקצועית ואילו אחרים לא.

ההבדל בין לינה לשינוי

מה זה שינוי?

שינוי מתייחס לשינויים שנעשו בתכני הלימודים כדי להתאים את התלמיד. המשמעות היא שהמה שהתלמיד לומד משתנה על בסיס היכולות האינדיבידואליות. ברוב הכיתות המורים מצמצמים את מספר המטלות והמשימות שהילד צפוי לסיים. ניתן לראות בכך שינוי. גם במקרה של בדיקות, ניתן מסמך פחות מסובך לילד כחלק מהשינוי.

במקרה של הוראות, בתוך הכיתה, המורים משתמשים בטכניקות שונות כדי לבדוק את תגובת הילד. לדוגמה, דמיין מקרה בו המורה היה מבקש מהתלמידים לכתוב מאמר. כשינוי, המורה יכול לבקש מכמה תלמידים לדבר על הנושא במקום לערוך חיבור. עם זאת, אחד מגורמי המפתח שצריך להבליט הוא שבשינויים על המורה להיות בעל הבנה ברורה של מה צריך ללמד את הילד ומה יש להחריג מכיוון שהוא משפיע בבירור על כיתה של התלמיד.

ההבדל העיקרי - לינה לעומת שינוי

מה ההבדל בין לינה לשינוי?

הגדרות לינה ושינוי:

לינה: לינה מתייחסת לתמיכה הניתנת לילד המסייעת לו לגשת לתכנית הלימודים ולהפגין למידה.

שינוי: שינוי מתייחס לשינויים שנעשו בתכני הלימודים כדי להתאים את התלמיד.

מאפייני לינה ושינוי:

הוראות:

לינה: במגורים לומד הילד לומד את אותה תוכנית לימודים כמו אחרים בשיטה תומכת אחרת.

שינוי: בשינוי, תוכנית הלימודים משתנה כך שיהיה קל יותר לתפוס את הילד.

בדיקות:

לינה: לילד יינתן סיוע טכנולוגי אם כי הילד צריך לבצע את אותו מבחן כמו אחרים. במקרים מסוימים ניתן לילד זמן נוסף.

שינוי: לילד ניתנים חומרי בדיקה הרבה יותר פשוטים.

באדיבות תמונה:

1. "שירותי נורווד לילדים" מאת נורווד (צדקה) - עבודה משלו. [CC BY-SA 3.0] באמצעות Commons

2. "בית יתומים ללימודי בית ספר לטיפולים בווייטנאם" מאת katclay [CC BY 2.0] באמצעות Commons