רווח חשבונאות לעומת רווח כלכלי

הרווח, כידוע לרבים מאיתנו, הוא עודף ההכנסה על ההוצאות שנגרמו. כאשר סוחר יחיד מוכר זוג נעליים תמורת 10 $ שעולות 3 דולר לייצור, רבים היו אומרים שהוא הרוויח רווח של 7 דולר. עם זאת, יתכן שזה לא יהיה המקרה תמיד, מכיוון שיש הגדרות שונות לרווח. הרווח מוגדר באופן שונה בתחום הכלכלה והחשבונאות, ולמרות שההבדלים בין השניים הם די עדינים, לכל אחד מהם יש השפעה מובהקת על קבלת ההחלטות. המאמר שלהלן מספק הבחנה ברורה בין רווח כלכלי לרווח חשבונאי ומספק דוגמאות לחישוב רווחים כאלה.

מהו רווח חשבונאות?

רווח חשבונאי הוא הרווח שרבים מאיתנו מכירים, והוא נרשם בדוחות רווח והפסד של חברה. חישוב הרווח החשבונאי נעשה באמצעות הנוסחה, רווח חשבונאית = סך ההכנסות - עלויות מפורשות. ניקח דוגמא לחברה המייצרת ומוכרת צעצועים, ומכירותיה כוללות 100,000 $ לשנה. העלות הכוללת שחברה החברה במונחים של שכר, שטרות שירות, שכר דירה, עלות חומרים וריבית על הלוואה ועלויות מפורשות אחרות היא 40,000 $. המשרד, במקרה זה, יוכל להשיג רווח חשבונאי של 60,000 דולר. רווח זה מציין את עודף ההכנסה הזמינה ברגע שהמפורש או כפי שניתן לומר, הופחתו העלויות הברורות למדי שקל לקבוע. חברות נדרשות לגלות רווח חשבונאי זה בהתאם לתקנות בתקנים החשבונאיים הבאים.

מהו רווח כלכלי?

הרווח הכלכלי מחושב באופן שונה מהרווח החשבונאי וכולל עלות נוספת המכונה עלות משתמעת. העלויות המרומזות שנגרמות על ידי חברה הינן עלויות הזדמנות שעומדות בפנין חברה בבחירת אחת מהחלופות הקיימות. הנוסחה לחישוב הרווח הכלכלי היא רווח כלכלי = סך ההכנסות - (עלויות מפורשות + עלויות מרומזות). לדוגמא, עובד חברת צעצועים מחליט להפוך לסוחר יחיד בייצור ומכירה של צעצועים. לשם כך, הוא יחויב בעלויות הזדמנות גבוהות יותר מבחינת המשכורת האישית שהוא שוכח מעבודתו במשרד, שכר הדירה שהוא צריך לשלם עבור החנות שמוכרת צעצועים, והריבית על ההון שעליו להוציא עליו משלו. במקרה זה, ייתכן שעובד טוב יותר לעבוד בחברה תמורת משכורת במקום לפתוח עסק משלו, אם משכורתו היא יותר מהרווח שהוא מרוויח מעסקיו כסוחר יחיד.

מה ההבדל בין חשבונאות לרווח כלכלי?

הרווח החשבונאי והרווח הכלכלי מציינים שניהם סוג של רווח שהחברה מרוויחה, למרות שהחישוב והפרשנות שלהם שונים למדי. הרווח החשבונאי מתייחס רק לעלויות המפורשות שגורמת חברה תוך רווח כלכלי, בנוסף, שוקל את עלות ההזדמנות המרומזת שנוצרת בבחירת אלטרנטיבה אחת על פני השנייה. הבדל נוסף הוא שהרווח החשבונאי תמיד יהיה גבוה מהרווח הכלכלי מכיוון שהרווח הכלכלי שוקל את עלויות ההזדמנות הנוספות שמוביל חברה. הרווח החשבונאי נרשם בדוח רווח והפסד של חברה, ואילו הרווח הכלכלי מחושב לרוב לצורכי קבלת החלטות פנימיות. זו הדעה הרווחת בקרב כלכלנים כי רווח חשבונאי מעריך את ההכנסות מכיוון שהם לא שוקלים עלויות הזדמנות, ורווחים כלכליים הם קריטיים לבחירת האופציה שמביאה לערך הגבוה ביותר.