מאשימה לעומת דייט

ההבדל העיקרי בין מקרה מאשים למאגר נתונים הוא במה הם מתמקדים במשפט. בשפה האנגלית ישנם בעיקר ארבעה מקרים. הם המקרים המועמדים, מקרה האשמה, מקרה דאטטי והמקרה הגנטי. המקרה המועמדתי מתייחס לנושא המשפט. המקרה המאשים מתייחס למושא הישיר של גזר הדין. מקרה הדייט מתייחס למושא העקיף של גזר הדין. לבסוף, המקרה הגנטי מתייחס לרכושני. מההסבר הפשוט הזה עצמו ברור למדי כי המקרה המאשים ומקרה דייט מתייחס לשני מקרים שונים לחלוטין. המאשימה מתמקדת באובייקט הישיר ואילו הנתיב מתמקד בעצם העקיף. דרך מאמר זה הבה נבחן את ההבדלים בין שני המקרים הללו בהמשך.

מה המאשים?

המקרה המאשים מתמקד בעצם הישיר. ניתן לזהות את האובייקט הישיר של גזר הדין די בקלות על ידי שאלת השאלה 'מה' או 'למי'. הבה נבין זאת באמצעות כמה דוגמאות.

סגרתי את הדלת.

היא נתנה את הספר.

הוא ראה את המורה.

התבוננו בכל דוגמה מקרוב. ראשית, נקדיש תשומת לב למבנה של כל משפט. יש נושא ברור, פועל ואובייקט.

שימו לב לדוגמא הראשונה 'סגרתי את הדלת'. אני הנושא. הפועל סגור והדלת היא האובייקט הישיר. אם נשאל את השאלה 'סגר מה?' זה מביא את האובייקט הישיר למיקוד. מקרה הדייטום קצת שונה מהמקרה המאשים.

מהי הכותרת?

מקרה הדייט מדגיש את האובייקט העקיף של השפה האנגלית. שלא כמו המקרה המאשים בו המיקוד הוא על האובייקט הישיר, כאן, הוא עובר לאובייקט העקיף. עצם עקיף זה מתייחס למקבל האובייקט הישיר. הבה נבחן כמה דוגמאות.

היא שלחה לו מכתב.

מסרתי את המסמכים לג'ק.

הילד הקטן נתן פרחים לגברת הזקנה.

שימו לב לכל דוגמא. בכל מקרה יש אובייקט ישיר וחפץ עקיף. אובייקט עקיף זה הוא מקבל האובייקט הישיר. למשל, במשפט הראשון 'היא שלחה לו מכתב', המכתב הוא האובייקט הישיר. 'הוא' מתייחס לאובייקט העקיף מכיוון שהוא מקבל המכתב.

המקרים המאשימים והדייטים אינם ייחודיים לשפה האנגלית אלא חלים גם על שפות אחרות. בכמה שפות כאלה המקרים השונים מביאים לשינויים במגדר וגם בצורות הרבים. עם זאת בשפה האנגלית אלה מינימליים.

מה ההבדל בין אשם למצב?

• הגדרות של האשמה ונתיב:

• המקרה המאשים מתייחס למושא הישיר של גזר הדין.

• מקרה הדייט מתייחס למושא העקיף של גזר הדין.

• סיווג:

• המקרים המאשימים והדייט נחשבים כמקרים אובייקטיביים בשפה האנגלית.

• אובייקט ישיר לעומת אובייקט עקיף:

• המקרה המאשים מתייחס לאובייקט הישיר.

• מקרה הדייט מתייחס למושא העקיף של גזר הדין.

תמונות באדיבות: ספר ומכתב באמצעות Pixabay (רשות הרבים)