מעשה נגד ביל

כולנו יודעים על חוקי הארץ שנועדו אחריהם כל אזרחי המדינה. חוקים, או חקיקה כפי שהם מתייחסים אליהם, הם תוקף של הפרלמנט המורכב מחברים המכונים מחוקקים. מחוקקים אלה דנים בדיונים, מתקנים ואז מאפשרים לעבור הצעת חוק שהיא חקיקה מוצעת. הצעת החוק יכולה להגיע הן מצד הממשלה והן מחברים פרטיים. אנשים רבים נותרו מבולבלים ביחס להבדלים בין הצעת חוק לחוק. מאמר זה מנסה להדגיש את ההבדלים הללו ומקל על הבנת הקשר בין מעשה לחוק.

ראשית, הצעת חוק היא חקיקה מוצעת, והיא הופכת לחוק (או לתקנה לפי העניין), לאחר שנדונו ונדונו על ידי חברי הפרלמנט שיכולים להכניס שינויים בהצעת החוק כפי שהם רואים לנכון. לאחר שדיון בהצעת חוק עבר בבית התחתון של הפרלמנט, הוא עובר לבית העליון של הפרלמנט ושם הוא עובר את אותו נוהל כמו הבית התחתון וזה רק כאשר הבית העליון גם מעביר את הצעת החוק בצורה שהוצע על ידי הבית התחתון, הצעת החוק נשלחת חזרה לבית התחתון. בית התחתון שולח אז את הצעת החוק לנשיא לאישורו, וברגע שהנשיא נותן את הנהונו, הצעת החוק הופכת לחוק או לחוק הארץ. אם הבית העליון מציע תיקונים כלשהם, הצעת החוק נדונה שוב בבית התחתון לצורך ביצוע תיקונים מתאימים. הנוהל חוזר על עצמו, אלא אם כן בית העליון עובר בצורה שנשלחה על ידי הבית התחתון, הצעת החוק אינה יכולה להפוך לחוק.