ההבדל העיקרי - כוחות דבק לעומת מגובשים
 

כוחות הדבק גורמים למשטחים שונים להימשך זה לזה. כוחות הדבק יכולים להיות כוחות מכניים הגורמים למולקולות להיצמד זו לזו או יכולים להיות כוחות אלקטרוסטטיים הקיימים בין מטענים חיוביים לשליליים. כוחות מגובשים קיימים בין משטחים דומים. לכן כוחות אלה גורמים להיווצרות אשכולות של מולקולות דומות. כוחות מגובשים יכולים להיות קשרי מימן או כוחות ואן-דר וואל. קשרי מימן מתרחשים בין מולקולות קוטביות המכילות קבוצות O-H, N-H ו- F-H. כוחות של ואן דר וואל מתקיימים בין מולקולות לא קוטביות. ההבדל העיקרי בין כוחות דבק לכוח מלוכד הוא שכוחות הדבקה קיימים בין מולקולות שונות ואילו כוחות מלכדים קיימים בין מולקולות דומות.

תוכן

1. סקירה כללית והבדל מפתח
2. מהם כוחות הדבק
3. מהם כוחות מגובשים
4. השוואה זו לצד זו - דבק לעומת כוחות מגובשים בצורה טבלאית
5. סיכום

מהם כוחות דבק?

כוחות הדבק הם כוחות בין-מולקולריים הקיימים בין חלקיקים שונים של משטחים. זהו מאפיין מקרוסקופי של חומר. הדבקה היא הדבקה של משטח למשטח אחר בו שני המשטחים שונים זה מזה. לפיכך, כוחות ההדבקה הם הכוחות האטרקטיביים שקיימים בין שלא כמו מולקולות.

כוחות הדבק יכולים להיות כוחות מכניים או כוחות אלקטרוסטטיים. כוחות מכניים גורמים לחלקיקים להיצמד זה לזה, ואילו כוחות אלקטרוסטטיים גורמים לאטרקציות בין שני מטענים מנוגדים; חיובים חיוביים וחיובים שליליים. מלבד זאת, ישנם כוחות מפוזרים ופיזורים העלולים לגרום לכוחות הדבקה או דבק.

חוזקם של כוחות ההדבקה בין שניים, בניגוד למשטחים, תלוי במנגנון שבאמצעותו ההדבקה מתרחשת ובשטח השטח עליו פועלים כוחות ההדבקה. אנרגיית השטח של חומר קובעת את היכולת להרטיב זה מול זה. לדוגמא, לחומר כמו פוליאתילן יש אנרגיית שטח נמוכה. לכן זה דורש הכנה מיוחדת לפני השטח לפני היווצרות כוחות הדבקה.

הבה נבחן דוגמא לגבי כוחות הדבקה. מניסקוס הוא יצירת פני הנוזל הניתנים לצפייה בנוזל כאשר הנוזל מתמלא לכלי. לצורך היווצרות המניסקוס נדרשים כוחות מגבשים וגם דבקים. שם, כוחות הדבקה בין מולקולות נוזליות לפני השטח של המיכל גורמים לכך ששולי הנוזל ממוקמים ברמה גבוהה יותר מזו של אמצע הנוזל (היווצרות קעור).

מהם כוחות מגובשים?

כוחות מגובשים הם כוחות בין-מולקולריים הקיימים בין חלקיקים משטחים דומים. זהו מאפיין מקרוסקופי של חומר. לכידות היא תהליך של מולקולות דומות הנצמדות זו לזו. הכוחות הבין-מולקולריים הגורמים לכוחות מגובשים יכולים להיות קשרי מימן או כוחות משיכה של ואן דר וואל. ניתן להגדיר את הלכידות כנטייה של חלקיקים נוזליים להיפרד.

כוחות מלכדים גורמים להתאחדות של מולקולות מאותו החומר ויוצרים אשכולות. לדוגמא, גשם יורד כטיפות מים. זה נובע מהכוחות המגובשים שקיימים בין מולקולות מים. כוחות אלה גורמים להיווצרות אשכול מולקולות מים. למולקולת מים יש קיטוב; יש מטען חיובי חלקי ומטען שלילי חלקי באותה מולקולה. המטענים החיוביים של מולקולות מים נמשכים למטענים השליליים של המולקולות הסמוכות.

מה ההבדל בין כוחות דבק למלכידות?

סיכום - כוחות דבק לעומת מגובשים

כוחות הדבק הם כוחות משיכה שיכולים להיות כוחות מכניים או כוחות אלקטרוסטטיים. כוחות מגובשים יכולים להיות קשרי מימן או אטרקציות של ואן דר וואל. ההבדל בין כוחות הדבקה לכוחות מלוכדים הוא שכוחות הדבקה קיימים בין מולקולות שונות ואילו כוחות מלכדים קיימים בין מולקולות דומות.

התייחסות:

1. "הדבקה." ויקיפדיה, קרן ויקימדיה, 20 בפברואר 2018. ניתן להשיג כאן
2. "לכידות (כימיה)." ויקיפדיה, קרן ויקימדיה, 28 בפברואר 2018. ניתן להשיג כאן
3. "כוחות מגובשים ודבקים." כימיה LibreTexts, Libretexts, 28 אוגוסט 2017. זמין כאן

באדיבות תמונה:

1.'Meniscus'By PRHaney - עבודה משלו, (CC BY-SA 3.0) באמצעות ויקימדיה של Commons
2.'Hg Mercury'By А - יצירה משלו, (רשות הרבים) באמצעות ויקימדיה של Commons