ADSL וכבל

אם בחרת להשאיר את מודם החיוג בחזרה, אם עדיין לא עשית זאת, יש שתי אפשרויות עבור ADSL ופס רחב קווי. שני סוגי החיבורים יכולים להציע לך מהירויות מהירות יותר מאשר המודם הרגיל של 56 קילו-ביט לשנייה, אך ישנם כמה הבדלים שעליכם לקחת בחשבון לפני שתבחרו אחרת. העיקר הוא השירות שאליו הם מחוברים. ADSL מתחבר לקו הטלפון שלך, חיבור כבל פס רחב משולב במנוי הטלוויזיה שלך.

באשר למהירות, באופן תיאורטי, לכבל הפס הרחב מהירות גבוהה בהרבה מזו של ADSL. אולם בפועל, הדבר אינו מתורגם היטב בשל מספר גורמים המשפיעים על המהירות של כל מנוי. הפס הרחב של הכבלים מופץ בין מנויים בכל אזור, ואין כל ביטחון כי כל מנוי יקבל נתח מהיר של מהירות. המהירות מחמירה ככל שיותר אנשים מחוברים לרשת ואפילו עומס יתר עלול להשפיע על הביצועים. זה לא קורה עם ADSL, שכן לכל מנוי יש חיבור ספציפי והספק יכול לספק תנועה או לספק מהירות מינימלית.

חסרון נוסף של פס רחב של כבלים הוא היעדר ה- IP הסטטי. לכל מנוי תהיה כתובת IP שונה כאשר היא מחוברת, מה שמונע את כל אתר או שרת לאתר את המחשב שלו. יש יישום שעוזר לך להציג תמיד את שמות הדומיינים שלך ב- IP, אבל זו רק עוד שכבה במערכת שלך. ספקי ADSL יכולים לספק כתובות IP רגילות או כבחירה עבור החבילה עליה נרשמת. עם IP סטטי, כתובת ה- IP שלך לעולם לא תשתנה, לא משנה כמה פעמים תפעיל מחדש את המודם.

לפני שתחליט איזה מהם לקנות, עליך לבדוק את הזמינות שלך באזור שלך. הכבלים פופולריים מאוד בארה"ב ויש לו כיסוי שווה פחות או יותר עם ADSL. אך באזורים אחרים בעולם ADSL פופולרי יותר.

סיכום:

1. ADSL עובר בקו הטלפון וגישה בפס רחב דרך הטלוויזיה בכבלים

2. ADSL איטית באופן תיאורטי מפס רחב כבלים

3. חיבורי ADSL ייחודיים לכל מנוי, עם אפשרות לגישה לפס רחב בכבלים בכל אזור

4. אתה יכול להשיג IP סטטי ב- ADSL אך לא בפס רחב

5. הכבלים פופולריים מאוד בארה"ב, אך ADSL נפוצה באזורים אחרים בעולם

הפניות