ההבדל העיקרי - הרפתקני לעומת הרפתקאות

השפה האנגלית מורכבת ממילים שנשמעות כמעט נרדפות אך נושאות הבדל קל מבחינת משמעותן. המילים הרפתקניות והרפתקניות יכולות להיחשב כדוגמא למצב כזה. המילים הרפתקניות והרפתקניות נושאות כמעט את אותה משמעות שכן שתיהן נגזרות משם העצם 'הרפתקה'. אך כאשר מתמקדים בשימוש, ניתן להבחין בהבדל קל. ניתן לפרוט את זה כדלקמן. המונח הרפתקני נמצא בשימוש נרחב יותר ויש לו משמעות רחבה יותר בהשוואה להרפתקאה, הנושאת היקף משמעות צר יותר.

מה זה הרפתקני?

כולנו שמענו את המילה הרפתקנית המשמשת ליחידים, פעילויות, חפצים ואפילו כשמדברים על רעיונות. הרפתקני מדגיש רצון מולד מסוים לקחת סיכונים. זה יכול אפילו לגבול בסכנת העצמי. כשמדברים על פרטים, חלקם הרפתקנים מטבע הדברים; אלה האנשים שלוקחים סיכונים רק כדי ליהנות מהריגוש שבדבר. אבל בעוד שאנשים מסוימים הם הרפתקנים, אחרים אינם. אלה חלקים מהדמות האישית. לדוגמה, הנכונות של אדם לקחת מיזם נועז מדגישה את הרוח ההרפתקנית שיש לו. אדם המחפש הרפתקאות ידוע כהרפתקן.

הוא היה צעיר כה הרפתקן, שהיה מוכן אפילו להמר בחייו.

שלא כמו אחיה, היא תמיד הייתה הרפתקנית.

הרפתקני יכול לשמש גם להתייחסות לפעילות, חוויה או חפץ מלא בסכנה.

המדענים החלו במסע הרפתקני לאמזונס.

הם החליטו לצאת למסע הרפתקני.

נעוריי כעובדת סוציאלית הייתה באמת חוויה הרפתקנית.

כמו כן, ניתן להשתמש בהרפתקנים כשמדברים על פעילויות או חוויות מרגשות אך מסוכנות. חוויות אלה יכולות להיות לא רגילות לעתים קרובות.

כמצרים, יש לה מקצוע הרפתקני.

הם עברו תקופה הרפתקנית ביוון.

ההבדל בין הרפתקני להרפתקנים

מה זה הרפתקאות?

המילה הרפתקנית היא שם תואר שניתן להשתמש בו לתיאור שמות עצם. בדרך כלל זה מתייחס לנטייה לעסוק בפעילויות מסוכנות. ניתן להשתמש בהרפתקאות הן לפרטים והן לפעילויות. הנה כמה דוגמאות.

כולנו הערצנו את רוחו ההרפתקנית.

הצוות תמיד עסק בספורט הרפתקני רק בגלל הריגוש שבדבר.

ההבדל העיקרי - הרפתקני לעומת הרפתקאות

מה ההבדל בין הרפתקני להרפתקאות?

הגדרות של הרפתקאות הרפתקאות:

הרפתקני: הרפתקני מדגיש את הנכונות לבצע חוויות נועזות. זה גם מעיד על סכנה וסיכון.

הרפתקאות: Adventuresome מתייחס לנטייה לעסוק בפעילויות מסוכנות.

מאפייני הרפתקנים והרפתקנים:

סיכון וסכנה:

הרפתקני: המילה מציינת סיכון וסכנה.

הרפתקאות: בדומה למילה הרפתקנית, הרפתקני מציין גם סיכון וסכנה.

שימוש:

הרפתקני: המילה נמצאת בשימוש נרחב.

הרפתקני: המילה פחות משמשת.

היקף המשמעות:

הרפתקני: למילה יש היקף רחב.

הרפתקאות: למילה יש היקף צר.

באדיבות תמונה:

1. Skult מאת Skultimulti (עבודה משלו) [CC BY-SA 4.0], באמצעות Wikimedia Commons

2. נטילת ידיים על ידי Miskatonic הניחה (בהתבסס על טענות בזכויות יוצרים). [CC BY 2.5] באמצעות Wikimedia Commons