בחירה לרעה לעומת סכנת מוסר

סכנה מוסרית ובחירה לרעה הם שניהם מושגים הנמצאים בשימוש נרחב בתחום הביטוח. שני המושגים הללו מסבירים מצב בו חברת הביטוח מקופחת מכיוון שאין להם את המידע המלא אודות האובדן בפועל או משום שהם נושאים באחריות רבה יותר לסיכון שמבוטח נגדו. שני מושגים אלה נבדלים זה מזה למרות שהם מתפרשים באופן שגוי. המאמר שלהלן מטרתו לספק סקירה ברורה של מהו כל מושג, לצד ההסבר כיצד הם שונים זה מזה.

מהי בחירה שלילית?

בחירה לרעה היא המצב בו מתרחשת 'אסימטריה של מידע', כאשר לצד אחד לעסקה יש מידע מעודכן ומדויק יותר מהצד השני. זה יכול לגרום למפלגה עם יותר מידע להפיק תועלת על חשבון הצד עם פחות מידע. זה נפוץ בעיקר בעסקאות ביטוח. לדוגמא, יש שתי קבוצות של אנשים באוכלוסייה אלה שמעשנים ואלה שנמנעים מעישון. עובדה ידועה היא שאנשים שאינם מעשנים חיים בריאים יותר מאשר מעשנים. עם זאת, חברת הביטוח שמוכרת ביטוח חיים עשויה להיות מודעת למי באוכלוסייה מעשן ומי לא עושה זאת. פירוש הדבר שחברת הביטוח תגבה את אותה פרמיה לשני הצדדים; עם זאת, הביטוח שנקנה יהיה בעל ערך רב יותר למעשנים מאשר לא מעשן, שכן יש להם יותר מה להרוויח.

מה זה מפגע מוסרי?

מפגע מוסרי הוא מצב בו צד אחד מרוויח את הצד השני, אם לא על ידי מתן מידע מלא על החוזה שעליו הצדדים מתקשרים, או בתרחיש הביטוח, זה יהיה כאשר המבוטח לוקח יותר סיכונים ממה שהם בדרך כלל עושים מכיוון שהם דע כי חברת הביטוח תשלם במקרה של הפסד. הסיבות למפגע מוסרי כוללות אסימטריה של מידע והידיעה כי גורם שאינו עצמך ישא באחריות להפסדים שנגרמו. לדוגמא, אדם שרכש ביטוח חיים עשוי להיות מוכן להשתתף בספורט בסיכון גבוה בידיעה שהביטוח יכסה כל הפסד במקרה שקרה משהו למבוטח.

בחירה לרעה לעומת סכנת מוסר

בחירה לרעה ומפגע מוסרי גורמים תמיד לכך שמפלג אחד מרוויח את הצד השני בעיקר מכיוון שיש להם מידע נוסף או שהם נושאים ברמות אחריות נמוכות יותר אשר מפנות את הדרך לפעולה בפזיזות. ההבדל בין השניים הוא שבחירה לרעה היא כאשר הצד המספק את השירות (כמו חברת ביטוח) אינו מודע לכל אורכו של הסיכון מכיוון שכל המידע אינו משותף בעת כניסה לחוזה, ומפגע מוסרי מתרחש כאשר המבוטח יודע כי חברת הביטוח נושאת במלוא הסיכון לאובדן ותחזיר זאת למבוטח אם הם סובלים מהפסד.

סיכום:

ההבדל בין בחירה לרעה ומפגע מוסרי

• בחירה לרעה ומפגע מוסרי גורמים תמיד לכך שמפלג אחד מרוויח את הצד השני בעיקר מכיוון שיש להם מידע רב יותר או שהם נושאים ברמות אחריות נמוכות יותר אשר מפנות מקום לפעולה בפזיזות.

• בחירה לרעה היא המצב בו מתרחשת 'אסימטריה של מידע', כאשר לצד אחד לעסקה יש מידע מעודכן ומדויק יותר מהצד השני.

• סכנה מוסרית מתרחשת כאשר המבוטח יודע כי חברת הביטוח נושאת במלוא הסיכון לאובדן ותחזיר זאת למבוטח אם הם סובלים מהפסד.