AIEEE נגד IIT

AIEEE ו- IIT קשורים שניהם להכשרה הנדסית בהודו. ראשית ב- AIEEE היא הצורה הקצרה של כל בחינת הכניסה להנדסה בהודו, ואילו IIT מהווה את המכון הטכנולוגי ההודי. AIEEE היא בחינה שנערכה על ידי המועצה המרכזית לחינוך על יסודי (CBSE) בכניסה למכונים לאומיים להנדסה וטכנולוגיה שונים, ואילו IIT מבצעת בחינת כניסה משלהם ברמה הלאומית לצורך כניסה ל -15 IIT הממוקמים בערים שונות במדינה.

מכוני ה- IIT הוקמו על ידי מעשה של הפרלמנט והם מתייחסים למכונים ראשוניים המקנים השכלה גבוהה בתחום ההנדסה והטכנולוגיה להכנת כוח עבודה מיומן שיכול לתת תרומה חשובה בהתפתחות החברתית והכלכלית של המדינה. נכון לעכשיו ישנם 15 IITs בהודו הממוקמים בחרגפור, מומבאי, דלהי, קאנפור, גוואהאטי, רורקי, רופר, בובאנשוואר, גנדינאגאר, היידראבאד, פאטנה, ג'ודפור, מנדי ואינדור. התלמידים בחרו ללמוד בתכניות ה- IIT הללו וגם ב- IT-BHU Varanasi אשר אמור להפוך להמרה ל- IIT בעתיד הקרוב.

זהו חלום של כל הסטודנטים המעוניינים להמשיך בקריירה בהנדסה כדי להיכנס לתוכניות ה- IIT. AIEEE הוא רק שני בחשיבותו שכן סטודנט מקבל קבלה במכללות אזוריות להנדסה ומכוני טכנולוגיה אחרים. IIT הם מכונים אוטונומיים שעורכים בחינת כניסה משלהם, המכונה בחינת כניסה משותפת (JEE), לבחירתם למוסדות IIT שונים, על סמך הביצוע בבחינת הכניסה. אפילו ביצועים גבוהים מאוד ב- AIEEE לא יכולים לקבל קבלת סטודנטים לאף אחד מאלו של ה- IIT.

אם אנו מדברים על הבדלים בין שתי הבחינות המובחרות שהוא AIEEE ו- JEE, בעוד שמקצועות הפיזיקה, הכימיה והמתמטיקה נותרו זהים, ההבדל ברמת הידע מבוסס המושגים הוא המפריד בין השניים. בעוד AIEEE מדגיש את הדיוק והמהירות, הבנה מעמיקה של מושגים היא חובה לניקוי JEE. אם משווים בין מסמכי שאלת הכניסה לשתי הבחינות, מתברר כי סטודנט צריך להיות ברור במושגי היסוד של הנושאים אם ברצונו לנקות את JEE, ואילו מהירות ושינון יכולים לעשות את העבודה ב- AIEEE.