ניתן להגדיר את המטרה כביטויים כלליים או משפטים הקובעים את מטרת התוכנית. מטרה היא מטרה מוגדרת בצורה ברורה יותר להשגת המטרה. פוסט זה הוא ניסיון להדגיש ולהדגיש אזורים המבדילים בין שני המונחים, ובמיוחד ההבדלים שלהם בתכונות ושימושים.

ההבדל העיקרי בין יעדים ליעדים הוא בפרספקטיבה של המפרט. המטרה היא תמיד ספציפית ככל האפשר, אך היא יכולה להיחשב מעט מעורפלת לגבי המטרה. ניתן להתייחס למטרות כהצהרה כללית.

הבדל נוסף הוא מרווח הזמן. הזמן המוקצב לכל פרויקט או תוכנית מגיע תמיד עם הזמן. זה לא המקרה עם יעדים. אין מסגרת זמן שהיעדים יגיעו אליהם. לדוגמה, זה יכול להיות משהו כמו עלייה של 20% עד 40% במכירות החברה לכל פרויקט. אך מטרת החברה היא להגדיל את המכירות מ- 20% ל- 40% בארבע שנים. היעדים תואמים את סגנון הניהול של SMART. SMART כאן מתייחס לתכליתיות של תוכנית ברורה, ניתנת למדידה, מדויקת, רציונאלית ותקופת זמן. המטרה אינה מתאימה או מיותרת לעבודת המסגרת האמורה.

לסיכום, יעדים ויעדים קבועים הם המדידות שאנו מבצעים כדי להשיג את יעדינו.

הפניות