אמנם לעומת זאת

אמנם ולמרות שתי מילים בשפה האנגלית שדומות כמעט במובן שלהן אבל עם סוג כלשהו של הבדל. אם כי לעתים קרובות יותר משמש בדיבור או בכתיבה לא רשמיים, אם כי ניתן להשתמש בכל מקרי הכתיבה. זהו אחד ההבדלים העיקריים בין שתי המילים 'גם אם' ו 'למרות'.

התנגש בשני המשפטים שניתנו להלן:

1. למרות שהוא עבד קשה הוא לא יכול היה לעבור את הבדיקה.

2. הוא עבד קשה אם כי ללא הצלחה.

במשפט הראשון משתמשים במילה 'אם כי' בתחילת המשפט עצמו. במשפט השני משתמשים בו באמצע המשפט ובאופן לא פורמלי. כמו כן, חשוב לדעת כי המילה 'אמנם' משמשת יותר כצירוף ומכאן לעיתים קרובות היא משמשת באמצע משפט מאשר ממש בתחילת המשפט. במילים אחרות ניתן לומר כי המילה 'אמנם' משמשת לעיתים רחוקות מאוד בתחילת משפט. זה גם הבדל חשוב מאוד בין המילים 'גם אם' ולו 'למרות'.

יש כלל מעניין במקרה השימוש במילה 'אם כי'. כפי שניתן לראות מהדוגמה שניתנה לעיל, ניתן להשתמש 'אמנם' בתחילת משפט, אך לא ניתן להשתמש בו בסוף משפט. לא נכון מבחינה דקדוקית לומר כי "ביליתי טוב במפלגה אם כי." במקרים כאלה ניתן להחליף את המילה 'אם כי' במילה 'אם כי', ומכאן שהמשפט הופך להיות נכון כ"היה לי טוב למסיבה ".

הדוגמה שניתנה לעיל מראה גם כי המילה 'אם כי' יכולה לשמש גם כחיבור לחיבור שני רעיונות במשפט.