שער בסיס לעומת שיעור BPLR
 

BPLR הוא שיעור הלוואות פריים של בנצ'מרק והוא השיעור בו הבנקים במדינה מלווים כסף ללקוחות הראויים ביותר לאשראי שלהם. עד כה RBI נתן רווח חופשי לבנקים לתקן את ה- BPLR שלהם ולבנקים שונים יש BPLR שונה הגורם תרעומת בקרב הלקוחות. הוסף אליו את הנוהג של בנקים להעניק הלוואות בשיעור גבוה בהרבה מה- BPLR שלהם וזה משלים את סבלם של האנשים הפשוטים. בשים לב לכל אלה, RBI הציעה להשתמש בשיעור בסיס במקום BPLR החל מה -1 ביולי 2011 שיחול על כל הבנקים ברחבי הארץ. בואו נבין בפירוט את ההבדלים בין BPLR לשיעור בסיס.

למרות שלכל הבנקים יש BPLR, נראה כי הם גובים ריבית גבוהה יותר על הלוואות לבית והלוואות רכב מלקוחות. בחלק מהמקרים ההפרש בין BPLR לשיעור הריבית שגובה הבנק הוא עד 4%. אין כרגע שום מנגנון לחינוך לקוח לגבי BPLR והשיעור בו מציעים לו הלוואה ומדוע יש הבדל בין שני התעריפים. למרות ש- BPLR, המכונה גם ריבית הלוואת פריים או פשוט פריים ריבית, נועדו במקור להביא לשקיפות במערכת ההלוואות, נראה כי הבנקים החלו לעשות שימוש לרעה ב- BPLR מכיוון שהם חופשיים לקבוע BPLR משלהם. לקוח התקשה להשוות בין BPLR של בנקים שונים מכיוון שלכולם היה BPLR שונה. נקודת תרעומת נוספת היא שכאשר ה- RBI הפחית את ריבית ההלוואות הראשוניות, הבנקים לא עקבו אוטומטית אחריהם והמשיכו להלוות כסף בריבית גבוהה יותר.

ל- RBI התברר כי מערכת ה- BPLR אינה מתפקדת באופן שקוף והתלונות של הצרכנים גברו בצורה אקספוננציאלית. זו הסיבה, RBI, לאחר שבחן את המלצות קבוצת המחקר החליט לאכוף שיעור בסיס במקום BPLR החל מה -1 ביולי 2011. ההבדל בין BPLR לשיעור בסיס הוא שכעת הבנקים מקבלים פרמטרים כמו עלות הכספים, הוצאות תפעוליות, ושולי רווח שהבנקים צריכים לספק ל- RBI באשר לאופן הגעתם לשיעור הבסיס שלהם. מצד שני, למרות שהיו פרמטרים דומים גם במקרה של BPLR, הם היו בפחות פירוט וגם ל- RBI לא היה הכוח לבחון את BPLR של הבנקים. כעת הבנקים ייאלצו לבצע שיטת חישוב עקבית לעומת שיטות שרירותיות שבחרו בעת חישוב BPLR.

בנקים מוקדמים יותר העניקו הלוואות לחברות השבבים הכחולים בשיעורים נמוכים אפילו מה- BPLR שלהם ופיצו על ידי מתן הלוואות בשיעורים גבוהים יותר לצרכנים הרווחים, אולם כעת הם התבקשו לא לתת הלוואות בשיעור הנמוך משיעור הבסיס. כל זה אומר כמובן שמערכת ה- Base Rate תהיה שקופה יותר ממערכת BPLR.