הפדרציה נגד הקונפדרציה
  

הפדרציה והקונפדרציה הם מונחים המשמשים לתיאור ההסדרים הפוליטיים של מדינות שונות בהן המדינות המרכיבות או המדינות החברות נפגשות יחד כדי ליצור גוף. מדינות מסוימות נקראות פדרציות ואילו רבות אחרות הן דוגמאות לקונפדרציות בהתאם להסכמה בין המדינות החברות, לקבל את חוקת המדינה. מאמר זה מנסה להדגיש את ההבדלים אם כי בגלל דמיון וחפיפה, רבים מההבדלים טשטשו במידה רבה.

הפדרציה

הפדרציה היא מערכת פוליטית בה יש חלוקת סמכויות בין הממשלה הפדרלית למדינות כפי שנקבע בחוקה כתובה. ככל הנראה, המדינות או הפרובינציות שמסכימות להקים פדרציה לא נראה שנשלטות על ידי הממשלה הפדרלית אם כי סמכויות לקיים יחסי חוץ עם מדינות אחרות; ביטחון המדינות החברות, ההגנה ומטבע המדינה הוא בידי הממשלה הפדרלית. ישנן דוגמאות רבות לפדרציה בעולם, ונראה כי קנדה היא דוגמא טובה בה מכונים בוחרי המחוזות פרובינציות שהתאגדו תחת מטרייה של פדרציה שיוכרו כישות יחידה בעיני שאר בני המדינה עולם.

הקונפדרציה

קונפדרציה היא מערכת ממשל נוספת בה היחידות המרכיבות, תוך שמירה על זהותה, מסכימות להתאגד לענייני נוחות מנהלית ומסכימות להעביר רק סמכויות מוגדרות לממשל המרכזי. זה נעשה כדי להיות יעילות טובה יותר וגם מסיבות אבטחה. בקונפדרציה היחידות המרכיבות הן בעלות עוצמה ונראה כי הן שולטות בשלטון המרכזי. במובן מסוים, הסדר זה דומה לארגונים בין ממשלתיים כמו האיחוד האירופי שכן מדינות חברות עדיין בעלות האוטונומיה שלהן. ארצות הברית החלה כקונפדרציה, אך עם אישרור החוקה על ידי המדינות החברות בזה אחר זה, היא הוסבה לאחר מכן לפדרציה.

מה ההבדל בין הפדרציה לקונפדרציה?

• הקונפדרציה היא הסדר מדיני בו המדינות החברות שומרות על האוטונומיה ונראות כאילו הן שולטות בשלטון המרכזי.

• בפדרציה, הישות החדשה הופכת למדינה ריבונית, והמדינות החברות הן מדינות לצורך האדיבות בלבד.

• בקונפדרציה, המדינות החברות צריכות לאשרר את הכללים שקיבלה השלטון המרכזי ואינן חוק עד שהוא אושר על ידי הבוחרים.

מאידך, הכללים שקבעה השלטון המרכזי הם חוקים לעצמם והופכים למחייבים את האזרחים החיים במדינות החברות המכונות.

• הקונפדרציה היא הסדר בו הדמות הפוליטית החדשה אינה מדינה ריבונית ואילו במקרה של פדרציה, הישות החדשה היא מדינת לאום.

• קונפדרציה היא אגודה רופפת של חברים המצטרפים למען נוחות כאשר הפדרציה היא איחוד עמוק יותר של מדינות.