היסטוריה לעומת פורנאס

היסטוריה ופוראנות הם שני מונחים חשובים שעשויים להיראות כאותם קונוטציות אך למעשה יש הבדל כלשהו בין השניים. היסטוריה היא תיעוד האירועים שקרה בהחלט בעבר. ההיסטוריה מצביעה על אירועים לאומיים מהעבר הקשורים לפלישות, תרבויות וממשלות פוליטיות.

פרוראנים לעומת זאת הם תיאורים מיתולוגיים של שושלות וממלכות של ארצות שונות. Puranas הם בעיקר באופנה בהודו. ישנם 18 פוראנות המחולקות לשלושה חלקים עיקריים הנקראים Sattivika puranas, Rajasika puranas ו- Tamasika puranas הנוגעים לשלושת האלים כלומר וישנו, ברהמה וסיבא בהתאמה.

Puranas נותן תיאור מפורט של פסטיבלים וכללים ותקנות הנוגעים להתנהלות של צנעים ומנהגים אחרים, ואילו ההיסטוריה נותנת תיאור מפורט של האירועים השונים שהתרחשו תחת חוקיהם של מלכים וקיסרים שונים של שושלות ואימפריות שונות.

ניתן להעריך את ההתפתחות התרבותית של מדינה על בסיס התיאוריה ההיסטורית של המדינה הספציפית. מצד שני, ניתן להעריך את ההתפתחות הדתית של מדינה כמו הודו על בסיס התיאוריה הפוראנית של המסורות הספציפיות של המדינה.

ניתן להוכיח את ההיסטוריה על ידי עובדות, בעוד שאירועים פוראנים לא ניתן להוכיח על ידי עובדות, אך ניתן להניח שהן התרחשו על בסיס אמונה ואמונה. זה ההבדל העיקרי בין היסטוריה לפוראנות.

אחד ההבדלים העיקריים בין היסטוריה לפוראנות הוא העובדה כי דמויות היסטוריות היו קיימות בעבר וישנן הוכחות להראות כמו ארמונות, מבנים, משרדים, קברים וקונסטרוקציות אחרות. מצד שני, דמויות פוראניות אולי לא היו קיימות בעבר ואין הוכחות להראות. עובדות אלה מבוססות על הנחות והצהרות היפותטיות. אין מסמכים להוכחתם.

ההיסטוריה מקדישה חשיבות רבה יותר לעושר חומרי ואילו פוראנות נותנות חשיבות רבה יותר לעושר הרוחני והדתי. ישנם סיפורים של אלות ואלות שונות, מקומות פולחן, מרכזים רוחניים, תיאורים של מרכזי עלייה לרגל כמו גאיה וקאסי והסברים אחרים כאלה בפוראנות.

מצד שני ההיסטוריה שופעת בתיאור המלחמות, הקרבות, הישגיהם של מלכים ומלכות שונות, בניית גנים וארמונות, התקדמות בתחומי המוזיקה והמחול והסברים אחרים כאלה. ההיסטוריה נתונה אפוא למחקר נרחב.