HSDPA לעומת HSUPA

HSDPA (High Speed ​​Downet Packet Access Packet) ו- HSUPA (High Speed ​​Uplink Packet Access Packages) הם מפרטי 3GPP שפורסמו כדי לספק המלצות לגבי שירותי קישור הפס הרחב הנייד וה downlink. רשתות התומכות הן ב- HSDPA והן ב- HSUPA נקראות כרשתות HSPA או HSPA +. שני המפרטים הציגו שיפורים ב- UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) על ידי הצגת ערוצים חדשים ושיטות אפנון, כך שניתן יהיה להשיג תקשורת נתונים יעילה ומהירה יותר בממשק האוויר.

HSDPA

HSDPA הוצג בשנת 2002 במהדורה 3GPP 5. המאפיין העיקרי של HSDPA הוא מושג AM (Amplitude Modulation), שם פורמט האפנון (QPSK או 16-QAM) ושיעור הקוד האפקטיבי משתנים על ידי הרשת בהתאם לעומס המערכת ותנאי ערוץ. HSDPA פותח לתמיכה של עד 14.4 מגהביט לשנייה בתא יחיד למשתמש. הצגת ערוץ תובלה חדש המכונה HS-DSCH (High Speed-Downlink Shared Channel), ערוץ בקרת uplink וערוץ בקרת downlink הם השיפורים העיקריים ל- UTRAN לפי תקן HSDPA. HSDPA בוחר בשיעור קידוד ושיטת אפנון על בסיס תנאי הערוץ המדווחים על ידי ציוד משתמש ו- Node-B, הידוע גם בשם AMC (Adaptive Modulation and Coding). מלבד ה- QPSK (Key Shift Keying Keying) המשמש את רשתות WCDMA, HSDPA תומך ב- 16QAM (אפנון Amplitude Quadrature) להעברת נתונים בתנאי ערוץ טובים.

HSUPA

HSUPA הוצג עם גרסת ה- 3GPP 6 בשנת 2004, שם משתמשים בערוץ Enhanced Dedicated (E-DCH) לשיפור הקישור של ממשק הרדיו. קצב נתוני ה- uplink התיאורטי המרבי שיכול להיות נתמך על ידי תא בודד לפי מפרט HSUPA הוא 5.76 מגהביט לשנייה. HSUPA מסתמך על ערכת אפנון QPSK, שכבר מוגדרת ל- WCDMA. זה גם משתמש ב- HARQ עם יתירות מצטברת כדי להפוך את העברת ההעברות לאפקטיבית יותר. HSUPA משתמש במתזמן uplink כדי לשלוט בכוח השידור למשתמשים E-DCH הבודדים כדי להקטין את עומס הכוח ב- Node-B. HSUPA מאפשר גם מצב שידור יזום עצמי המכונה שידור לא מתוזמן מ- UE לשירותי תמיכה כמו VoIP הזקוקים לרווח זמן העברת הילוכים (TTI) ולרוחב הפס קבוע. E-DCH תומך הן ב- 2ms והן ב- 10ms TTI. הצגת E-DCH בתקן HSUPA הציגה חמישה ערוצי שכבה פיזיים חדשים.

מה ההבדל בין HSDPA ו- HSUPA?

הן HSDPA והן HSUPA הציגו פונקציות חדשות לרשת הגישה לרדיו 3G, שנקראה גם UTRAN. חלק מהספקים תמכו בשדרוג רשת WCDMA לרשת HSDPA או HSUPA על ידי שדרוג תוכנה ל- Node-B ול- RNC, בעוד שחלק מהיישומי הספק דרשו גם שינויים בחומרה. גם HSDPA וגם HSUPA משתמשים בפרוטוקול HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request) עם יתירות מצטברת כדי לטפל בהעברה מחודשת, וכדי לטפל בהעברת נתונים ללא שגיאות בממשק האוויר.

HSDPA משפר את ה- Downlink של ערוץ הרדיו ואילו HSUPA משפר את הקישור של ערוץ הרדיו. HSUPA אינו משתמש במודולציה של 16QAM ובפרוטוקול ARQ עבור uplink המשמש HSDPA לצורך קישור למטה. TTI ל- HSDPA הוא 2ms, במילים אחרות שידור חוזר כמו גם שינויים בשיטת האפנון וקצב הקידוד יתקיים כל 2ms עבור HSDPA, ואילו עם HSUPA TTI הוא 10ms, גם עם האפשרות להגדיר אותו כ- 2ms. שלא כמו HSDPA, HSUPA לא מיישם את AMC. מטרת תזמון המנות שונה בתכלית בין HSDPA ו- HSUPA. ב HSDPA מטרת המתזמן היא להקצות משאבי HS-DSCH כמו משבצות זמן וקודים בין מספר משתמשים, ואילו במטרה של HSUPA המטרה של המתזמן היא לשלוט על עומס יתר של כוח השידור ב- Node-B.

גם HSDPA וגם HSUPA הם גרסאות 3GPP שמטרתן לשפר את הקישור והקישור up-up של ממשק הרדיו ברשתות סלולריות. למרות ש- HSDPA ו- HSUPA שואפים לשפר את הצדדים הנגדים של קישור הרדיו, חווית המשתמש של המהירות תלויה בין שני הקישורים בגלל בקשה והתנהגות תגובה של תקשורת נתונים.