חולים לעומת אשפוז

אשפוז ואשפוז הם שני מונחים המשמשים בתחום מדעי הרפואה והאשפוז. הם שני סוגים של חולים שנראים באופן שונה בבתי החולים. בית חולים לצורך העניין מטופל בבית החולים כאל חולה שביקר בבית החולים להתייעצות. מצד שני, מטופל אשפוז בבית חולים רק לאחר האשפוז. זהו אחד ההבדלים העיקריים בין אשפוז לאשפוז.

אשפוז מקבל אשפוז בבית החולים עם הגעתו לשטח בית החולים. הוא היה מבלה תקופת זמן מסוימת בבית החולים וניתן לו מקום לשהות בו. מטפלים בו באופן קבוע על ידי הרופאים שמונים על ידי בית החולים. רשומה של התוצאות השונות שנערכו עליו נשמרת על ידי רשויות בית החולים.

לעומת זאת, אשפוז יוצא מחצרי בית החולים לאחר התייעצות עם רופא שמבקר בבית החולים או שמונה על ידי בית החולים. שלא כמו האשפוז הוא לא מבלה בבית חולים פרק זמן מסוים (ימים).

אשפוז משתחרר ברגע שהוא נרפא מהמחלה או מחלתו. מצד שני, חוץ לא חווה אירוע של שחרור מכיוון שהוא או היא לעולם לא אושפזו בבית החולים לטיפול.

הסיבה לטיפול בחוץ חוץ מבלי להתקבל היא שרצינות המחלה או הפגיעה אינן גבוהות. מצד שני, חומרת המחלה או פגיעה היא גבוהה מאוד במקרה של האשפוז. זו הסיבה לכך שהוא אושפז בבית החולים לפני תחילת הטיפול.

לפעמים ההחלטה אם חולה נופל תחת הקטגוריה של אשפוז או אשפוז מתקבלת עם הגעתו לחצרי בית החולים. אם הרופאים חשים כי ניתן לטפל בפציעה שלו או במחלה מבלי שהוא יגיע לאשפוז בבית החולים, הרי שהוא מטופל כאל אשפוז.

מצד שני, אם הרופא מרגיש שאפשר לטפל בו רק אם הוא מאושפז בבית החולים אז אומרים שהוא מטופל כמו אשפוז. זה די טבעי שחולה מקבל את כל העזרה מבית החולים. הוא יכול לקנות תרופות מבית המרקחת המחובר לבית החולים, לבצע את כל הבדיקות שלו במעבדה הקלינית המחוברת לבית החולים וליהנות מהמתקנים האחרים בבית החולים כמו ספרים ומגזינים, טלוויזיה בחדר, ארוחות על גלגלים וכדומה. .

מצד שני, לפעמים החולה צריך לקנות תרופות מכל בית מרקחת אחר, והבדיקות שלו יתקיימו במעבדה קלינית הרחק מבית החולים. אלה ההבדלים השונים בין אשפוז לאשפוז.