תחרות מושלמת לעומת תחרות מונופוליסטית

תחרויות מושלמות ומונופוליסטיות הן שתי צורות של סיטואציות בשוק המתארות את רמות התחרות בתוך מבנה שוק. תחרות מושלמת ותחרות מונופוליסטית שונות זו מזו מכיוון שהן מתארות תרחישי שוק שונים לחלוטין הכוללים הבדלי מחירים, רמות תחרות, מספר שחקני שוק וסוגי מוצרים שנמכרו. המאמר נותן מתאר ברור מה המשמעות של כל סוג תחרות לשחקני שוק וצרכנים ומראה את ההבדלים המובהקים שלהם.

מהי תחרות מושלמת?

שוק עם תחרות מושלמת הוא המקום שיש מספר גדול מאוד של קונים ומוכרים שקונים ומוכרים מוצר זהה. מכיוון שהמוצר זהה בכל התכונות שלו, המחיר שגובה כל המוכרים הוא מחיר אחיד. התיאוריה הכלכלית מתארת ​​את גורמי השוק בשוק התחרות המושלם כשאינם גדולים מספיק בעצמם כדי להיות מסוגלים להיות מובילים בשוק או לקבוע מחירים. מכיוון שהמוצרים שנמכרו והמחירים שנקבעו זהים, אין חסמי כניסה או יציאה במקום שוק כזה.

קיומם של שווקים מושלמים כאלה הם נדירים למדי בעולם האמיתי, והשוק התחרותי לחלוטין הוא היווצרות של תיאוריה כלכלית המסייעת להבין טוב יותר צורות אחרות של תחרות בשוק כמו מונופוליסטית ואוליגופוליסטית.

מהי תחרות מונופוליסטית?

שוק מונופוליסטי הוא שוק שיש בו מספר גדול של קונים אך מעט מאוד מוכרים. השחקנים בסוגים אלה של שווקים מוכרים סחורות שונות זו מזו, ולכן הם מסוגלים לגבות מחירים שונים בהתאם לערך המוצר המוצע לשוק. במצב תחרות מונופוליסטי, מכיוון שיש מספר מועט של מוכרים, מוכר אחד גדול יותר שולט בשוק, ולכן יש לו שליטה על מחירים, איכות ותכונות מוצר. עם זאת, מונופול כזה אמור להימשך רק בטווח הקצר, מכיוון שכוח שוק כזה נוטה להיעלם בטווח הרחוק כאשר חברות חדשות נכנסות לשוק ויוצרות צורך במוצרים זולים יותר.

מה ההבדל בין תחרות מושלמת לתחרות מונופוליסטית?

לשוקי תחרות מושלמים ומונופוליסטיים יש יעדים דומים של מסחר שהם מקסום הרווחיות ונמנע מהפסד. עם זאת, הדינמיקה בשוק בין שתי צורות השווקים הללו ברורה למדי. תחרות מונופוליסטית מתארת ​​מבנה שוק לא מושלם להפך מתחרות מושלמת. תחרות מושלמת מסבירה תיאוריה כלכלית של שוק שלא מתרחש במקרה במציאות.

סיכום:

תחרות מושלמת לעומת תחרות מונופוליסטית


  • תחרויות מושלמות ומונופוליסטיות הן שתי צורות של סיטואציות בשוק המתארות את רמות התחרות בתוך מבנה שוק.

  • שוק עם תחרות מושלמת הוא המקום שיש מספר גדול מאוד של קונים ומוכרים שקונים ומוכרים מוצר זהה.
  • שוק מונופוליסטי הוא שוק שיש בו מספר גדול של קונים אך מעט מאוד מוכרים. השחקנים בסוגים אלה של שווקים מוכרים סחורות שונות זו מזו, ולכן הם מסוגלים לגבות מחירים שונים.

  • תחרות מונופוליסטית מתארת ​​מבנה שוק לא מושלם להפך מתחרות מושלמת.

  • תחרות מושלמת מסבירה תיאוריה כלכלית של שוק שלא מתרחש במקרה במציאות.