גאולה לעומת הישועה
 

ניתן להסביר טוב יותר את ההבדל בין גאולה לישועה בהקשר של הנצרות שכן גאולה וישועה הן שתי אמונות בדת הנצרות. למרות ששניהם פעולות של אלוהים, יש הבדל כלשהו באופן בו הם צריכים לראות את הנוצרים. ישנן גם כמה דרכים להסתכל על כל מונח. מכיוון ששניהם מתייחסים להצלת בני האדם מחטא, מה שהבדיל בין מונח אחד למשנהו הוא כיצד נעשה חיסכון זה. כתוצאה מכך יש הבדל בין שני המושגים וצריך להבין את ההבדל הזה, לדעת יותר על הדוגמות של הנצרות. מאמר זה הופך את הדיון בהבדל בין גאולה לישועה למטרתו.

מהי גאולה?

על פי המילון באוקספורד, גאולה פירושה 'פעולה של הצלה או ניצול מחטא, שגיאה או רוע'. הגאולה נובעת ישירות מאלוהים. במילים אחרות, ניתן לומר שלאלוהים יש תפקיד גדול יותר בגאולה מאשר בישועה. ההערכה היא שהגאולה התרחשה רק פעם אחת בהיסטוריה וגם זו במהלך יציאת מצרים. במקרה כזה, מעניין לציין כי הגאולה לא בוצעה על ידי מלאך או שליח של הקב"ה, אלא על ידי הקב"ה עצמו.

יש אמונה נוספת לגבי גאולה. בכך, אומרים התיאולוגים, משתמשים במילה גאולה כאשר אנו לוקחים את המין האנושי כולו. כדי להמחיש את העובדה, הם אומרים שכאשר המשיח נתן את נפשו כדי להציל את כל המין האנושי מחובות של עונש, האירוע הזה ידוע כגאולה. הסיבה לכך היא שהמשיח פדה את כל המין האנושי.

ההבדל בין גאולה לישועה

מהי ישועה?

על פי מילון אוקספורד באנגלית, ישועה פירושה 'הגלה מחטא ותוצאותיה, האמינו על ידי נוצרים על ידי אמונה במשיח'. ושוב, הישועה מועברת לאנשים או לנוצרים המתרגלים על ידי שליחת שליחים. ניתן לומר ששליח לוקח על עצמו את האחריות לפרוש את הישועה. ישו היה שליח האלוהים. שוב הוא האל שנותן את הכוח למסנג'ר להעביר ישועה לעם. מכאן שהשליח אמור להשתמש בכוח שניתן לו על ידי הקב"ה כדי להציל אנשים מקשיים בזמן הצורך. יתרה מזאת, ההערכה היא שהישועה התרחשה מספר פעמים בהיסטוריה. זה אומר רק שהקב"ה שלח שליחים או מלאכים כמה פעמים כדי להציל גאולה. מעניין לגלות כי המילה ישועה מוחלפת לעיתים במספר מילים אחרות כמו פלאים, נסים וכדומה. מושג הישועה סולל את הדרך לאמונה כי ניסים אכן מתרחשים בזכות הברכות וטובת ה 'יתברך. יש הנוהג של תודה לה 'יתברך ואז לשליח על מעשי הגאולה והישועה בהתאמה.

ואז, ישנה אמונה נוספת לגבי הישועה. אנשים מאמינים שכאשר אנו משתמשים בישועה העולמית, זה מתייחס יותר להצלת האדם. לפי זה, ישוע הציל כל אחד ואחת מאיתנו. זו הישועה.

מה ההבדל בין גאולה לישועה?

• גאולה וגם גאולה מתייחסים להצלת אנשים מחטא.

• אלוהים מעורב יותר בגאולה מאשר בישועה. זה הבדל גדול בין גאולה לישועה.

• בעוד שאלוהים לוקח את המושכות לגאולה, ניתנת ישועה לעם באמצעות שליחים.

• בגאולה, האל מעורב ישירות ואילו, בישועה, אלוהים מעורב בעקיפין.

• ישנה גם אמונה שגאולה מתייחסת להצלת המין האנושי בכללותו והישועה מתייחסת להצלת כל אדם מחובות העונש.

תמונות באדיבות:


  1. כריסטוס על הצלב דרך Wikicommons (רשות הרבים)